Velké Bílovice

GlobalG.A.P

Certifikace podle GlobalGAP je určena pro všechny zemědělské podniky, které chtějí svoji  produkci nabízet velkým obchodním řetězcům   Standard GlobalGAP zvyšuje bezpečnost potravin a jejich zpětnou vysledovatelnost v rámci  podniku, hodí se tato certifikace i pro podniky, které chtějí zavést nově nebo zlepšit již existující  vnitropodnikový management kvality.  Velká část požadavků, které musí být splněny pro certifikaci podle GlobalGAP, je plně pokryta  již certifikací podle Nařízení Rady (ES) o ekologickém hospodaření, prováděním kontrol v  rámci systému Cross Compliance nebo splněním požadavků Nařízení Rady (ES) o hnojivech.  Proto je certifikace podle standardů GlobalGAP zajímavá pro ekologicky hospodařící podniky  nejen z hlediska prodeje výrobků velkým obchodním řetězcům. 

Členové odbytového družstva jsou držitely osvědčení Sispo

(Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce)

Je známkou Svazu pro integrované systémy pěstování ovoce. Ovoce prodávané pod touto  ochrannou známkou je vyrobeno za výrazně omezeného používání pesticidů a umělých hnojiv.  -    Proti škůdcům a chorobám se přednostně používá biologická ochrana      (draví roztoči, ptactvo, slunéčka atd.).  -   Nezávadnost ovoce je garantována rozbory na obsah těžkých kovů.  -   Výroba ovoce je kontrolována Svazem pro integrované systémy pěstování ovoce.  -   Podmínky výroby jsou v souladu s přísnými mezinárodními normami. -   Ovoce se pěstuje v ekologicky nejvhodnějších oblastech, málo zatížených emisemi.  -   Právo používat ochrannou známku je udělováno pěstitelům vždy pouze pro jeden rok.  SISPO OVOCE JE PRODUKOVÁNO VÝHRADNĚ V ČESKÝCH ZEMÍCH Chráněno ochrannou známkou ®
Skladování ovoce s využitím ULO technologie (ultra low oxygen)       
Úvod Produkty Odrůdy jablek Fota O nás Certifikáty Kontakt Prodej
certifikáty
Certifikáty